salary salary

АРМ:Єдиний внесок

Законы, поправки, примеры и просто делимся опытом

АРМ:Єдиний внесок

Сообщение admin » 13 фев 2013, 01:01

Програма для формування звіту до ПФУ ARM_119
Но я бы рекомендовал поставить всё-таки полный Медок. Можно купить ключи и отправлять отчеты персонификации электронкой. Так же можно формировать другие отчеты в ОПЗ, втягивать в Медок и так же отправлять.
admin
 
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 15:52

АРМ:Єдиний внесок - Таблиця 5

Сообщение admin » 13 фев 2013, 01:02

Заповнення таблиці 5 додатка 4 «Відомості про трудові відносини осіб»

Таблиця 5 додатка 4 до Порядку «Відомості про трудові відносини осіб» призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Таблиця 5 додатка 4 до Порядку подається страхувальником у разі, якщо протягом звітного періоду:
• було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців) із застрахованою особою;
• було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
• особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
• особі надано відпустку по вагітності і пологах.
У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), таблиця 5 додатка 4 до Порядку не формується та не надається до органу Пенсійного фонду.
Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було укладено та розірвано трудовий або цивільно-правовий договір, на таку ЗО запис про дату початку та дату припинення трудових або цивільно-правових відносин здійснюється у одному рядку.
Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку ЗО робиться два записа в таблиці 5 додатка 4: перший запис із зазначенням дати припинення трудових відносин; другий – із зазначенням дати початку трудових відносин.
У разі коли особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку по вагітності і пологах зазначається дата початку відпустки.
У разі коли у особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка по вагітності і пологах зазначається дата закінчення відпустки.
6.2. Формування реквізитів таблиці 5 додатка 4 здійснюється за такими правилами.
Реквізит 01. Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
Реквізит 03. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який подаються дані щодо трудових відносин, згідно із пунктом 6.1. цього розділу.
Реквізит 04. Тип — позначка “Х”: вноситься у клітинку відповідного варіанту:
• початкова, коли за певний звітний період таблиця подається вперше;
• скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості по застрахованій особі поданого раніше звіту, в якому було допущено помилку в зазначені номеру облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА. При цьому в таблиці з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова». Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА, прізвище, ім'я, по батькові ЗО;
• додаткова, коли в таблиці 5 додатка 4 Порядку страхувальник не зазначив застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір за попередній період або періоди відпусток або було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце він подає разом із звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 5 – додаткова.
У разі якщо страхувальник подає за один і той же звітний період таблиці зі статусом - скасовуюча та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).
Реквізит 06. Громадянин України (1-так; 0-ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка “Х”, а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.
Реквізит 07. Категорія особи – зазначається обов’язково відповідна категорія:
• 1 – наймані працівники (трудова книжка);
• 2 – наймані працівники (без трудової книжки);
• 3 – особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру;
• 4 – особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
• 5 – особи, яким надано відпустку по вагітності і пологах.
Реквізит 08. Номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.
Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК”- константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN”- дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “ХХХХХХ” - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр. NNNN – довільний набір латинських та українських літер, а також цифр.
Реквізит 09. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім`я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Реквізити 10. Зазначається період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток.
Трудові відносини, відносин за договорами цивільно-правового характеру: дата початку та дата припинення: зазначається у відповідній графі день прийому на роботу або дата початку терміну дії угоди ЦПХ, якщо застрахована особа розпочала трудову діяльність у звітному місяці та, відповідно, день звільнення з роботи або дата закінчення терміну дії угоди ЦПХ, якщо застрахована особа припинила трудову діяльність у звітному місяці.
А також зазначається дата початку та дата закінчення періоду відпусток по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку та відпусток по вагітності і пологах.
Реквізит 11. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований даний працівник - заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, яке створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника. Дата (число місяць та рік) створення може не співпадати з датою початку трудових відносин.

Реквізит 12. Підстава припинення трудових відносин – зазначається обов’язково при звільненні особи з категорією 1 та 2. Причина звільнення – стаття звільнення вибирається автоматично із довідника, який розроблено згідно з Кодексом законів про працю України, у разі якщо в довіднику не зазначено статтю звільнення проставляється – інше.
Реквізит 13. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці. (для дати “5 січня 2011 року” необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2011).
Реквізит 14. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші, тобто кількість ЗО по яких внесено дані про трудові відносини.
Реквізит 15. Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
Реквізит 16. Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
admin
 
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 15:52

АРМ:Єдиний внесок - Таблиця 6

Сообщение admin » 13 фев 2013, 01:04

Заповнення таблиці 6 додатка 4 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам»

1. Таблиця 6 додатка 4 до Порядку «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку.
2. Формування реквізитів таблиці 6 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.
Реквізит 01. Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
Реквізит 03. Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
Реквізит 04. Тип — позначка “Х”: вноситься у клітинку відповідного варіанту:
початкова, коли за певний звітний місяць таблиця подається вперше;
скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків якої було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова». Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО, код категорії ЗО, тип нарахувань, місяць та рік, за який проведено нарахування і ознака наявності спецстажу.
При заповненні таблиці 6 додатка 4 з типом «скасовуюча» страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 6 додатка 4 з типом «початкова», таким чином щоб суми заробітку та суми єдиного внеску в цих таблицях не вплинули на загальний підсумок за даними звітності у відповідному звітному періоді. В таблиці з типом «початкова» на правильний реєстраційний номер облікової картки платника податків код категорії ЗО, тип нарахувань, місяць та рік, за який проведено нарахування, суми заробітку та суми єдиного внеску по даній ЗО повинні бути ідентичні тим даним, які попередньо були подані на невірний реєстраційний номер облікової картки платника податків. (Пункт.5.8 розділу V Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).
Наприклад: страхувальником (29523587 ТОВ «Аладін») було допущено помилку в номері облікової картки ЗО за ДРФО ДПА при формувані звіту за 01 місяць 2011 року замість 2978005524 було внесено 2978800552, заробіток за цей звітний місяць у застрахованої особи склав 7580,00 грн. відповідно сума єдиного внеску із заробітку дорівнює 272,88 грн.
Виправляємо допущену помилку наступним чином (див. додаток 1):
1. Формуємо таблицю 6 додатка 4 з типом «скасовуюча» із зазначенням реквізитів, із попередньо поданої таблиці 6 за січень місяць 2010, тільки застрахованої особи, в ідентифікаційному номері якої було допущено помилку.
2. Формуємо таблицю 6 додатка 4 з типом «початкова» із зазначенням всіх необхідних реквізитів, але таким чином, щоб суми зазначені в попередньо поданій таблиці 6 додатка 4 по цій застрахованій особі не відрізнялися від сум зазначених в таблиці 6 додатка 4 заповненій на вірний реєстраційний номер облікової картки платника податків застрахованої особи.
Реквізит 06. Громадянин України (1-так; 0-ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка “Х”, а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.
Реквізит 07. Чоловік – Ч, жінка – Ж: для застрахованих осіб чоловічої статі зазначається літера Ч, а для застрахованих осіб жіночої статі зазначається літера Ж.
Реквізит 08. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.
Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК”- константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN”- дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “ХХХХХХ” - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр.
Реквізит 09. Код категорії ЗО: зазначається код відповідно до Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. (Для застрахованої особи, яка є найманим працівником на загальних підставах, вноситься значення коду, що дорівнює 1; для застрахованої особи, яка є працюючим інвалідом на підприємстві, в установі або організації, для яких розмір нарахувань єдиного внеску відповідно до Закону становить 8,41 % – 2).
Якщо застрахованій особі протягом звітного періоду нараховувалася допомога по тимчасовій непрацездатності, то ця допомога відображається за окремим кодом категорії ЗО – це код 29 – особи, яким у звітному періоді нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Для осіб, обраних на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, обєднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді та на яких не поширюється дія законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, зазначається код категорії ЗО – 12.
Реквізит 10. Тип нарахувань: зазначається відповідний код типу нарахувань від одиниці «1» до десяти «10» або поле залишається пустим. Якщо у звіті згідно з додатком 4 до Порядку відображаються суми заробітку (доходу, грошового забезпечення), допомога по тимчасовій непрацездатності, що нараховані у звітному місяці поле «Тип нарахувань» залишається пустим.
Поле “Тип нарахування” заповнюється страхувальником лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1-10:
Код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць і єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована, а також особам, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул.
Коди типу нарахувань 2-9 зазначаються лише у випадках донарахування або зменшення суми страхових внесків.
У разі якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 - 5:
2 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;
3 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;
4 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску;
5 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.
У разі якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року, на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 6 - 9:
6 – сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної
плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.
Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи “Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)” із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.
Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.
Реквізит 11. Місяць та рік, за який проведено нарахування, - реквізит обов’язково повинен бути заповнений.
У тому числі з обов’язковим зазначенням періодів у зв’язку з нарахованою сумою: допомоги по тимчасовій непрацездатності; відпускних (припадає на майбутній місяць); з кодами типів нарахувань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
а також при відображенні: сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах, кількості календарних днів тимчасової непрацездатності та днів без збереження заробітної плати.
Реквізит 12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім`я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Реквізит 13. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності – зазначається кількість календарних днів з тимчасової непрацездатності (лікарняні листки) окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні тимчасової непрацездатності. Заповнюється тільки коли зазначається Код категорії ЗО – 29, 36,3 7, 39.
Реквізит 14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати – зазначається кількість календарних днів відпустки в яких перебувала особа за власний рахунок. Кількість календарних днів може бути відображено із знаком мінус "-" у разі необхідності зменшення кількості таких днів, відображених в попередніх звітних періодах.
Реквізит 15. Кількість днів перебування у трудових /ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця.
Заповнюється у кожному звітному періоді у реквізиті 15 т. 6 починаючи з 1 січня 2013 року та використовується органами ПФУ для підрахунку трудового стажу по кожній застрахованій особі. Показник відповідає кількість календарних днів від 1-го до 31 (28,29,30), залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових відносин) значення реквізиту 15 завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці. У разі наявності факту звільнення показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.
Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати і т.д.) не впливає на обов’язковість заповнення цього реквізиту, крім випадків перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох та шести років. Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності). Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за майбутні звітні періоди.
У разі необхідності зменшення цього показника за попередні звітні періоди застосовується знак мінус і зазначається місяць та рік за який необхідно змінити показник. При необхідності збільшення цього показника за попередні періоди формується звіт з ознакою «скасовуючий», яким скасовується неправильний показник та надається правильний збільшений.
Реквізит 16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця) (чисельник): вносяться суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату (крім відпускних, вони відображаються окремим рядком з типом нарахування - 10), інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці” (далі – фонд оплати праці), та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, за якими здійснено державну реєстрацію її як підприємця); оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, що нараховані застрахованій особі у звітному періоді.
Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).
Реквізит “Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)” по кожній окремій застрахованій особі формується та заповнюється з урахуванням наступної черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:
а) фонд оплати праці;
б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);
в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності.
При цьому суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до вищезазначеного реквізиту як суми нарахованої заробітної плати до поля відповідного місяця тільки у сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в наступних рядках за першим рядком.
Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, відображаються в окремих рядках з кодом категорії застрахованої особи 29, 36,3 7, 39 у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.
Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи “Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)” із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.
Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.
Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.
Внесення від'ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише:
• при відображені сум перерахунків заробітку (доходу), що пов`язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, за місяць в якому особа перебувала на лікарняному;
• при відображені сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах, а саме за ті місяці в яких особа перебувала у відпусті або лікарняному.
Відомості по застрахованих особах, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, відображаються у реквізитах “Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)” та “Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок” у звіті за місяць, у якому проведено таке нарахування заробітної плати (доходу), в окремих рядках у розрізі кожного місяця та року, за який проведено нарахування заробітної плати (доходу). Зазначений порядок формування відомостей поширюється також на осіб, яким нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул.
Щомісячні суми нарахованої застрахованій особі заробітної плати згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність” відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу. Відомості про заробітну плату або винагороду за роботу цій самій застрахованій особі, що не належить до науково-технічної, відображаються в іншому рядку. Таблиця 7 додатка 4 до Порядку повинна містити запис на зазначену особу із зазначенням підстави ЗНТ024А1.
На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6 додатка 4 до Порядку, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються бази нарахування єдиного внеску та розміри ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування згідно із Законом (додаток 2 до Порядку), а також якщо нарахування здійснювалися за майбутні (відпускні) та минулі (лікарняні та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди.
Реквізит 17. Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок (знаменник): вносяться суми, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховується єдиний внесок відповідно до Закону. Реквізит “Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок” по кожній застрахованій особі формується виключно з урахуванням наступної черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:
а) фонд оплати праці;
б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);
в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Внесення від'ємних значень здійснюється в аналогічному порядку зазначеному для реквізиту 13.
Нараховані суми відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності та нарахування з кодом типу нарахувань 1 відносяться до того місяця, за який вони нараховані. Відповідно до цього максимальна величина для таких нарахувань визначається за нормами законодавства, що діяли в місяці, за який ці суми нараховуються.
Максимальна величина по нарахованих сумах, які відображаються з кодами типів нарахувань 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9 визначається за нормами законодавства та в розмірах, що діяли в місяці, в яких ці суми нараховані.
Реквізит 18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу): вносяться суми єдиного внеску із заробітної плати, доходу нараховані відповідно до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” окремо по:
а) фонду оплати праці;
б) сумі винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);
в) сумі допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Реквізит 19. Ознака наявності трудової книжки (чисельник): позначка “Х” вноситься, якщо застрахована особа працює на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, та її трудова книжка знаходиться у страхувальника (платника), який подає звіт до органу Пенсійного фонду.
Реквізит 20. Ознака наявності спецстажу (знаменник): позначка “Х” вноситься у випадку наявності у застрахованої особи підстав відповідно до діючого законодавства для обліку спеціального стажу або права на використання пільг, щодо пенсійного забезпечення.
Реквізит 21. Ознака нового робочого місця: позначка “Х” заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, зпонюється протягом 2 років.
Реквізит 22. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.
Реквізит 23Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці. (для дати “5 січня 2011 року” необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2011).
Реквізит 24. . Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
Реквізит 25. Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
admin
 
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 15:52

АРМ:Єдиний внесок - Таблиця 7

Сообщение admin » 13 фев 2013, 01:04

Заповнення таблиці 7 додатка 4 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства»

1. Таблиця 7 додатка 4 до Порядку призначена для визначення страхувальником періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.
У випадку, коли у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 не формується та не подається до органу Пенсійного фонду.
Відомості про осіб які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років подаються на загальних підставах.
Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.
2. Формування реквізитів таблиці 7 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.
Реквізит 01. Код за ЄДРПОУ: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
Реквізит 03. Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
Реквізит 04. Тип — позначка “Х”: вноситься у клітинку відповідного варіанту:
• початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;
• скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в ідентифікаційному номері якої було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова». Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО та код підстави для обліку спец стажу;
• додаткова, коли в таблиці 7 додатка 4 Порядку страхувальником було допущено помилку при заповненні даних він подає разом із звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 7 – додаткова.
У разі якщо страхувальник подає за один і той же звітний період таблиці зі статусом - скасовуюча та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).
Реквізит 06. Громадянин України (1-так; 0-ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка “Х”, а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.
Реквізит 07. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.
Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК”- константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN”- дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “ХХХХХХ” - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр.
Реквізит 08. Код підстави для обліку спецстажу: восьми-розрядний код, що складається з чотирьох частин. За Законом України “Про пенсійне забезпечення ” кодування здійснюється у такому порядку:
Ідентифікатор нормативно–правового документа — три ключові літери (абревіатура), тобто — ЗПЗ;
стаття Закону — три цифри (номер статті), якщо це “Пенсії за віком на пільгових умовах”, то зазначається 013;
пункт статті Закону — одна літера, зокрема “працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць”, вноситься літера А.
У випадку, якщо у тексті пункту статті є норми, які визначають специфічні умови спеціального стажу, то до виділеної частини пункту додається відповідний порядковий номер в пункті. Таким чином, у нашому прикладі код підстави буде мати вигляд ЗПЗ013А1. Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку).
Реквізит 09. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім`я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Реквізит 10. Початок періоду: зазначається 01 число місяця, якщо застрахована особа прийнята на роботу у попередніх звітних місяцях, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.
Якщо застрахована особа прийнята на роботу у звітному місяці, то зазначається день початку трудових відносин, що відповідає даті початку трудових відносин в таблиці 5 додатка 4 до Порядку саме для цієї застрахованої особи.
Реквізит 11. Кінець періоду: зазначається останнє число місяця (28-31), якщо застрахована особа протягом звітного періоду не звільнялася із займаної посади або день звільнення із займаної посади чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.
Реквізит 12, 13. Заповнюється варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави: заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу.
Реквізит 14. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спец стажу: зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці в залежності від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в Реквізиті 12, 13 тобто: кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць.
Реквізит 15. № наказу про проведення атестації робочого місця: зазначається № наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за Списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36.
Реквізит 16. Дата наказу про проведення атестації робочого місця: зазначається дата наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за Списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36.
Реквізит 17. Ознака (СЕЗОН): у відповідному рядку вказується один з кодів ознаки “сезон” залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві з сезонним характером праці.
Код 1 – повністю в межах місяця; код 2 – не завершення в межах місяця; код 3 – завершення в межах місяця.
Реквізит 18. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці. (для дати “5 січня 2011 року” необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2011).
Реквізит 19. Кількість записів на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші.
Реквізит 20. Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
Реквізит 21. Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.
admin
 
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 15:52

Re: АРМ:Єдиний внесок

Сообщение Edward_Tur » 23 фев 2013, 13:06

1.1. Що означає нова фраза:
Відомості про осіб які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років подаються на загальних підставах.
в п. 8.1. Методики (Заповнення таблиці 7 додатка 4 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства») ?
а) не подавати в таблиці 7 додатка 4;
б) подавати в таблиці 7 додатка 4.
Я розумію так, раз «подаються на загальних підставах», а таблиця 7 – це умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, то не подавати в табл. 7 додатка 4.
1.2. Чи заповнювати в таблиці 7 відомості про осіб, що перебувають у відпустці і з вагітності та пологів?

2.1. Чи заповнювати реквізит 15 «Кількість днів перебування у трудових /ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» особам, що перебувають у відпустці і з вагітності та пологів?
2.2. Згідно п.7.2 Методики реквізит 15 не заповнюється для осіб які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років.
Як заповнювати реквізит 15, якщо посеред місяця особа йде (або повертається) у відпустку по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років або у відпустку і з вагітності та пологів?
Якщо в реквізиті не вказувати всі дні місяця, (наприклад 10 днів), то програми АРМ-119 та МЕДОК ні попередження ні помилки не дає, а в квитанції 2 помилка! (не повний місяць, а в таблиці 5 нема змін у трудових відносинах).

Ще хочу звернути увагу ще на такий факт – якщо у таблиці 6 будемо показувати на держслужбовця/науковця, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років або у відпустці і з вагітності та пологів, пустий рядок з реквізитом 15, то програми вимагають наявності відповідного рядка в таблиці 7!
Edward_Tur
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 16:14

АРМ Єдиний внесок

Сообщение Maximdece » 02 фев 2016, 00:19

Доброго дня
Можливо хтось підскаже, як краже зробити або в когось є готова обработка вигрузки з 1С 7.7. ЗіК в АРМ Єдиний внесок.
До постанови 24-1 працювали вигрузкой таблиць 5,6,7 додатку 4 через dbf файли відповідно до структури.

Наскільки я зрозумів, в АРМ Єдиний внесок імпорту з dbf немає.

підскажіть будь-ласка, з мене
Maximdece
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 15:04
Откуда: Украина


Вернуться в Законодательные нюансы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Бухгалтерская программа по расчету зарплаты
При копировании, обратная ссылка обязательна!
Salary.net.ua - 2010-2016